Număr de telefon

0252.381.512

mail

ponoarele@mh.e-adm.ro

Ore de funcționare

Luni - Vineri: 08:00 - 16:00

Finanțarea VIII/2022

GHID DE INFORMAȚII
Ce trebuie să facă cetățeanul în cazul în care pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în care acesta deține proprietăți, se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică
1. Să meargă la punctul de informare
– punctele de informare sunt organizate la sediile primăriilor de pe raza UAT-urilor în care se derulează lucrările de înregistrare sistematică sau în alte locații anunțate în timpul campaniei de informare.
2. Să meargă la Primărie cu actele de proprietate pentru a obține copii legalizate
– în cazul localităţilor unde funcţionează birouri ale notarilor publici se va face legalizarea notarială a copiilor actelor de proprietate.
3. Să pregătească actele necesare intabulării și să le înmâneze echipei de teren a executantului lucrărilor de
– actele doveditoare ale dreptului de proprietate* (Titlu de proprietate, Certificat de moștenitor, Contract de vânzare-cumpărare) în copie legalizată;
– actele de identitate, în copie;
– actele de stare civilă, în copie.
* În cazul în care actul doveditor este Titlul de proprietate emis în baza legilor proprietății, nu este necesară predarea copiei titlului de proprietate.
4. Să colaboreze cu echipa de teren a executantului lucrărilor de înregistrare sistematică, să-i permită accesul pe proprietate și să verifice datele din fișa de date care îi va fi prezentată.
5. Să meargă la Primărie după afișarea rezultatelor lucrărilor de cadastru și să verifice dacă informațiile despre proprietatea sa sunt corecte.
6. Să depună cerere de rectificare dacă datele publicate nu sunt corecte

În cadrul Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, ANCPI colectează direct sau indirect și prelucrează prin intermediul executanților lucrărilor de înregistrare sistematică, date cu caracter personal furnizate de deținători în scopul înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Informaţiile cu privire la imobile şi proprietari, posesori, alţi deţinători legali, obţinute ca urmare a realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, sunt aduse la cunoştinţa publică, în condiţiile legii, respectând criteriile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Sectorul 8 – Măsurători în data 12.11.2022

Sectoarele 18 și 23 în data 26.11.2022

Sectorul 28 – Măsurători în data 10.11.2022

Sectorul 35 în data 03.12.2022

Articole recomandate

Lasă un comentariu

Sari la conținut