Număr de telefon

0252.381.512

mail

ponoarele@mh.e-adm.ro

Ore de funcționare

Luni - Vineri: 08:00 - 16:00

Regulamentul intern

Detalii

Regulamentul intern constituie cadrul care trebuie să asigure în incinta instituţiei, desfăşurarea in bune condiţii a activităţii fiecărui funcţionar public si salariat, respectarea strictă a regulilor stabilite privind ordinea si disciplina muncii, drepturile si obligaţiile salariaţilor, organizarea timpului de muncă al angajaţilor, recompensele si sancţiunile ce pot fi aplicate. Acest regulament se aplică tuturor funcţionarilor publici si salariaţilor din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ponoarele, indiferent de raporturile de serviciu, de natura contractului de muncă încheiat, precum si altor persoane delegate de către agenţii economici sau unităţi bugetare, pentru prestarea unei activităţi în incinta instituţiei. Prezentul regulament s-a întocmit în temeiul Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările si completările la zi, a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice, a funcţiilor publice si în mediul de afaceri, cu prevenirea si sancţionarea corupţiei si se completează de drept cu dispoziţiile legale în vigoare la data aplicării acestuia, a Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.

Regulament intern

Sari la conținut