Număr de telefon

0252.381.512

mail

ponoarele@mh.e-adm.ro

Ore de funcționare

Luni - Vineri: 08:00 - 16:00

 

 

 

Având în vedere:

O CASĂ INGRIJITĂ – O COMUNĂ CURATĂ!

Conform Ordonantei 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, instituțiile publice, agenții economici, persoanele juridice, precum și cetatenii au urmatoarele obligații:

– Obligaţiile instituţiilor publice, ale agenţilor economici şi ale celorlalte persoane juridice:
a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;
c) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;
d) să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare;
e) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile;
f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
g) să respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;
h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.

Obligaţiile cetăţenilor:
a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;
b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;
c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;
d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice; (literă modificată prin art. unic pct. 4 din Legea nr. 515/2002, în vigoare de la 5 august 2002)
h) respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localităţi;
i) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale;
j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.
k) curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aferente proprietăţii. (literă introdusă prin art. unic pct. 5 din Legea nr. 515/2002, în vigoare de la 5 august 2002)

De aceea vă rugăm pe fiecare în parte să vă alăturați echipei primariei și să indepliniți obligațiile ce vă revin pentru a păstra comuna curată.

 

Articole recomandate

Lasă un comentariu

Sari la conținut